شنبه 29 دي 1397

  اساتید کارگاه ها و داوران بیست و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

  رشته هنری

  استاد کارگاه

  داوران

  گرافیک(پوستر)

  محمدرضا دوست محمدی

  بهرام کلهرنیا

  کوروش قاضی مراد

  تصویرسازی

  علی خدایی

  محمدعلی بنی اسدی

  مرتضی زاهدی

  حجم

  کوروش گلناری

  محمدحسین عماد

  جعفر نجیبی

  خوشنویسی

  حسین غلامی

  صداقت جباری

  علی شیرازی

  طراحی

  جواد نوبهار

  علی ذاکری

  داریوش حسینی

  عکاسی

  فرهاد سلیمانی

  اسماعیل عباسی

  سیف اله صمدیان

  کاریکاتور

  بهمن عبدی

  بهرام عظیمی

  جمال رحمتی

  نقاشی

  احمد وکیلی

  عبدالحمید پازوکی

  رضا افسری

  نگارگری

  عبداله محرمی

  رضا یساولی

  سلینا پوریا